Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pályaévek

A főváros, ahol 1964. novemberében születtem és a mai napig is élek családommal, meghatározó szerepet tölt be életemben. Műszaki értelmiségiként, szakgimnáziumi tanárként, szakvizsgázott pedagógusként, szakmai szakértőként, szakmai vizsgaelnökként ma már természetes számomra az édesapámtól tanult műszaki - logikus gondolkodás, a középiskolai-, majd a felsőfokú tanulmányaim során, „kiváló, tankönyvíró tanáraim” által megismertetett természettudományi tárgyak szeretete, a szakma szeretete. 

Pedagógiai kompetenciák alapján megfogalmazott önértékelésemmel kapcsolatban, a kapott szakmai feladataim figyelembevételével szeretném megfogalmazni, hogy valóban nehéz, sok munkát igénylő, sokszor fárasztó feladat a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal folytatott oktató – nevelőmunka, de az elért eredmények tekintetében, hogy rész - szakmát/ szakmát adhatunk a szorgalmasabb végzőseink kezébe, önálló életre nevelhetünk,

Fontosnak és értékesnek érzem szakmai munkámat. Hiszem, hogy érvényesül a nevelő – oktató munkám során a tanulókkal kapcsolatban az egyéni bánásmód, a differenciált oktatás.

Hiszem, hogy részben érvényesül a tanulásban akadályozott tanulók tantárgyi fejlesztése, korrepetálása. 

Tudom, hogy a tanulók személyiségének fejlődésében nagy szerepe van a differenciált oktatásnak. A pedagógiai folyamatokat, tevékenységeket a pedagógiai programunk alapján tervezetten végezzük kollégáimmal a szakgimnáziumban. A tanulócsoportok, közösséggé formálódása fontos feladat a számomra, mert tapasztalatból tudom, hogy csak erős osztályközösségek képesek sikert elérni akár tanulmányi versenyeken, akár csapatversenyeken, ezért fontos feladat a számomra a csoportépítő munka. A közösség építés színtere mindig változatos: egy tanulmányi kirándulás, vagy egy kézműves szakköri foglalkozás, múzeumpedagógiai foglalkozás, sportköri tevékenység is hozzásegíti az osztályközösségeket a célok megvalósításában. 

Tapasztalatom szerint jobb teljesítményt nyújtanak azok a tanulóim a vizsgákon, akik fejlesztésben részesülhettek a tanítás során, mint azok a tanulók, akiknek a fejlesztése elmaradt, vagy nem volt kielégítő mértékű.